มีคนโจทย์กันว่า..หลวงพ่อวัดปากน้ำเลิกฝึกธรรมกายจริงหรือ..?

หลวงพ่อ

ธรรมกายในความหมายของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

หลวงพ่อสดวัดปากน้ำเทศน์...ที่วัดมหาธาตุ

หลวงพ่อสดนั้นไม่เคยกล่าวว่าวิธีปฏิบัติกรรมฐานแบบอื่นไม่ถูกต้อง

ท่านวัดอัมพวันVS นิยายมักรีผล VS ... สวนแก้ว โดย ธารณธรรม

หลวงพ่อไม่เคยเลิกฝึกธรรมกาย โดยนายมหา

พระเทพกิตติปัญญาคุณ(กิตติวุฑโฒ)เล่าเรื่องกรณีหลวงพ่อเขียนรับรองกรรมฐานแบบหนอ

บทวิเคราะห์จากการสืบหาความจริงกรณีหลวงพ่อวัดปากน้ำเขียนรับรองการปฏิบัติกรรมฐานแบบหนอ โดยคุณธารณธรรม

พระดร.มหาทวนชัย อธิจิตโต ผู้อยู่ในเหตุการณ์ท่านเจ้าคุณโชดกมาเชิญหลวงพ่อวัดปากน้ำ

มีคนโจทย์กันว่า หลวงพ่อวัดปากน้ำเลิกฝึก"ธรรมกาย" จริงหรือ?