คติธรรม คตินิยม ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

หลวงพ่อสด

คติธรรมและคตินิยมของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

คติที่ ๑ อย่าโกงตัวเอง

คติที่ ๒ ให้บริจาคทานและบำรุงการศึกษาเรื่อยไป

คติที่ ๓ ดอกไม้หอมไม่ต้องเอาน้ำหอมมาพรม ฯ

คติที่ ๔ เห็นสิบแล้วเห็นศูนย์ ฯ

คติที่ ๕ ไม่หยุดไม่ถึงพระ ตัวหยุดเป็นตัวสำเร็จ

คติที่ ๖ ผิดศูนย์ผิดทาง ไม่เข้ากลางออกนอก

คติที่ ๗ ขุดบ่อหล่อธารา ขุดตื้น ๆ น้ำบ่มี

คติที่ ๘ รักษ์ร่างพอสร่างร้ายรอดตน ฯ (คำประพันธ์)

คติที่ ๙ เห็นใดฤามาตรแม้นธรรมกาย ฯ (คำประพันธ์)

คติที่ ๑๐ ด้วยความหมั่นมั่นใจไม่ประมาท (คำกลอน)

คติที่ ๑๑ พายเถอะนะเจ้าพาย (คำกลอน)

คติที่ ๑๒ เกิดมา ว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กำ จะเกิดมาทำอะไร (คำคม)

คติที่ ๑๓ ประกอบเหตุสังเกตผล สนใจเถิดประเสริฐนัก

คติที่ ๑๔ ชีวิตของเราไม่พอแก่การปฏิบัติธรรม

คติที่ ๑๕ ทางโลกก็เหลว ทางธรรมก็แหลก ฯ (คำคม)

คติที่ ๑๖ ถ้าอ่อนให้อ่อนอย่างสำลี ถ้าแข็งให้แข็งอย่างเพชร

คติที่ ๑๗ ขึ้นชื่อว่าโทษแล้ว แม้เท่าปลายผมอย่าให้กระเซ็นถูก ฯ

คติที่ ๑๘ ปูเสฉวนเหมือนกาฝาก ได้แต่อาศัยเขา

คติที่ ๑๙ ผลไม้ดกนกชุมน้ำเย็นปลาชอบอาศัย

คติที่ ๒๐ ไม่สู้แต่ไม่หนี

คติที่ ๒๑ คนจริง ไม่กลัว แต่กลัวคนไม่จริง

คติที่ ๒๒ กินคนเดียวไม่พอกิน กินมากคนกินไม่หมด

คติที่ ๒๓ ทำความดีอะไรก็ทำเถิด แต่เรื่องทานอย่าละทิ้ง ฯ

คติที่ ๒๔ วัดปากน้ำไม่มีน้ำมนต์ ไม่มีคาถา มีแต่หยุดในหยุด ฯ