วิชชาธรรมกายเบื้องต้น

เบื้องต้น

ความหมายของ “สัมมาอะระหัง”

การกำหนดใจ การวางใจ การตั้งใจ จะตั้งตรงไหน

สรุปการเดินทางของกายมนุษย์

วิชชาธรรมกายเบื้องต้น การรวมใจทำอย่างไร?

วิชชาธรรมกายเบื้องต้น วิธีการฝึกให้สภาพใจใสสว่าง

วิชชาธรรมกายเบื้องต้น เราเกิดมาทำไม ? เราจะตายอย่างไร ?

วิชชาธรรมกายเบื้องต้น เราจะสร้างบารมีอย่างไร ?

เรียนวิชชาธรรมกาย "ไม่ทำให้งมเข็มในมหาสมุทร"

จะต่อวิชาอย่างไรครับ เมื่อเห็นดวงปฐมมรรคแล้ว

"เห็นสิบแล้วเห็นศูนย์ เป็นเค้ามูลสืบกันมา ฯลฯ"

นั่งกรรมฐานแล้วบ้าน่ะ ใจมันอยู่ข้างนอก (ตอนที่ 1)

นั่งกรรมฐานแล้วบ้าน่ะ ใจมันอยู่ข้างนอก (ตอนที่ 2)

วิชชาเพี้ยนกับวิชชาพัฒนา เขามีเกณฑ์วัดกันอย่างไร