คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ

แสงบัว

ธรรมกายคืออะไร

ทำอย่างไรวิชาธรรมกายทุกหลักสูตร ที่หลวงพ่อทำไว้จึงจะไม่ดับสูญ ?

เป็นเพราะเหตุใดหลวงพ่อวัดปากน้ำ ไม่ทำตำราปราบมารเป็นหนังสือไว้เลย ?

อรูปาวจรภูมิ ๔

ฝึกวิชาธรรมกาย ที่ไหนดี...?

วิชชาธรรมกายสอนให้ติด "นิมิต" จริงหรือ?

“ยึดมั่น” “ยึดติด” “ตัวตน” “นิมิต” และ “ปล่อยวาง” ในวิชชาธรรมกาย