เข้าอบรม

แบบฟอร์ม การสมัครเข้าอบรมในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิปัสสนาจารย์

โดย "ชมรมพัฒนาใจให้สว่างใส"

ขั้นตอนการฝึกอบรม แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

 

1. สมาชิกที่เข้าอบรมจะได้รับการฝึกสมาธิภาวนาวิชชาธรรมกายเบื้องต้นก่อน

2. สมาชิกที่เข้าอบรมจะได้ทราบที่มาของโครงการตลอดจนวิธีการฝึกให้เป็นวิปัสสนาจารย์

ทางชมรมพัฒนาใจให้สว่างใส จะเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือผู้เข้าอบรมจนกว่าท่านจะผ่านการฝึกอบรมไปทีละรุ่นนะครับ ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง แล้วจะทำได้ไหม ขอเพียงให้ท่านมีกุศลเจตนาเป็นพื้นฐาน และมีจิตอาสาที่จะช่วยกันพัฒนาใจผู้คนให้สว่างใสตามแนวของพระบรมศาสดาที่ทรงตรัสสอนว่า สจิตฺตปริโยทปนํ แปลว่า การทำใจให้สว่างใส นั่นเอง

 

กรุณากรอกข้อมูล

ชื่อ-นามสกุล

e-mail            

ที่อยู่              

โทรศัพท์       

ช่วงวันและเวลาที่สะดวกในการเข้าฝึกอบรม   
วันจันทร์ - ศุกร์ หลังเลิกงาน 18.00 น.
เสาร์      ตั้งแต่ 10.00 น - 17.00 น.
อาทิตย์ ตั้งแต่ 10.00 น - 17.00 น.
ช่วงเวลาอื่น โปรดระบุช่วงเวลา

ท่านรู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร

ทราบผ่านเวป http://www.khunsamatha.com/
ทราบจากเพื่อน
ทางอื่น

ท่านจะช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้ได้หรือไม่

ได้ยินดี
ได้ถ้ามีโอกาส
ไม่ได้

สนใจปฏิบัติสมาธิภาวนาวิชชาธรรมกายมานานแค่ไหน

ตั้งแต่เด็กๆ
เพิ่งมาสนใจ ไม่กี่ปี โปรดระบุ ปี

ท่านนั่งสมาธิบ่อยแค่ไหน

ทุกวัน  
แล้วแต่โอกาส
นานๆ ครั้ง
ไม่เคยนั่งสมาธิเลย
อื่นๆ โปรดระบุ

เคยมีประสบการณ์ในการฝึกมาบ้างหรือไม่

ไม่เคย
เคยเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกับวัดปากน้ำ
เคยเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกับวัดพระธรรมกาย
เคยเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกับวัดหลวงพ่อสดฯ
เคยเข้าร่วมปฏิบัติสมาธิวิชชาธรรมกายจากแหล่งอื่น โปรดระบุ

ข้อมูลเหล่านี้ขอให้ท่านช่วยกรอกตามความจริง ทางชมรมเพียงต้องการทราบพื้นฐานการฝึกและความสนใจของท่านเท่านั้น เพื่อเราจะได้ช่วยแนะนำเติมเต็มให้ท่านได้อย่างเต็มที่และตรงจุดที่สุดนั่่นเอง