วิทยากรแนะนำตัว

 

กราบเรียน ท่านผู้อำนวยการที่เคารพ

ครูอาจารย์ที่เคารพ และสวัสดีนักเรียน นักศึกษา ทั้งหลาย

ผมชื่อ..................ตำแหน่งหน้าที่่การงาน....................มาจากชมรมพัฒนาใจให้สว่างใส ไม่ได้มาจากวัดใดวัดหนึ่ง และไม่มีผลประโยชน์ใดๆ นะครับ มุ่งให้ธรรมทาน วันนี้มาพบนักเรียน นักศึกษา ในฐานะเป็นวิทยากรให้การอบรมนักเรียน นักศึกษา ได้ทำหน้าที่นี้ตลอดมา โรงเรียนใดเชิญไป ผมและคณะก็มาทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้......

จากนั้นแนะนำตัววิทยากรทีละคน บอก ชื่อ–นามสกุล อาชีพ จังหวัดที่อยู่ปัจจุบัน ย้ำว่าทุกท่านมีอาชีพการงานเลี้ยงตัวเองได้ แต่อาสามาด้วยความเต็มใจ มาช่วยในงานอบรมครั้งนี้

การแนะนำตัวนี้เพื่อให้นักเรียนทำความรู้จักวิทยากรให้รู้ว่าเรามาจากไหน มาทำอะไร และเพื่อให้ทางโรงเรียนหรือสถาบันที่เชิญมาได้รู้จักคณะวิทยากรด้วย