การจัดแถว

แบ่งได้ ๒ วิธี ดังนี้


๑.    ขณะนี้แถวไม่เป็นระเบียบเลย วิทยากรสั่งผู้ฝึกลุกขึ้นจัดแถวใหม่  สั่งยืดแขนมือแตะไหล่เพื่อนข้างหน้า  เป็นระเบียบแล้ว  สั่งเอามือลง  กางแขนไปด้านข้างเอามือแตะไหล่เพื่อนด้านข้าง  เป็นระเบียบแล้ว  สั่ง เอามือลง 
แล้วสั่งให้นั่งลง  ก่อนนั่งให้นักเรียนหญิงที่นุ่งกระโปรงเอามือขวาตบกระโปรงเบาๆ (วิทยากรสาธิตให้ดูด้วยว่าตบกระโปรงเบาๆ ทำอย่างไร)  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนที่จะนั่งลงของนักเรียนหญิง

จากนั้นก็สาธิตการเหยียดขาตึง โดยขณะนี้ผู้ฝึกนั่งขัดสมาธิอยู่ วิทยากรออกคำสั่ง ต่อไปนี้เป็นการสาธิตการเหยียดขาเพื่อคลายความปวดเมื่อย ให้นักเรียนเหยียดขาขวาตึงออกมาก่อน ทำ..ดีมาก ตามด้วยเหยียดขาซ้ายตึง ทำ..ดีมาก จากนั้น เอามือบีบนวดขาทั้ง ๒ ข้าง ตั้งแต่โคนขาไปจนถึงปลายเท้า  ทำ..ดีมาก

แล้วจึงสาธิตการเปลี่ยนอิริยาบถเป็นท่ายืน โดยวิทยากรออกคำสั่ง ต่อไปนี้เป็นการสาธิตการบำเพ็ญในท่ายืน ครูจะสั่งก่อนว่า นักเรียนคนใดยังไม่พร้อมที่จะยืน ยังปวดเมื่อยอยู่ ให้เอามือบีบนวดขาไปก่อน อย่าเพิ่งยืนขึ้นมา เฉพาะนักเรียนที่พร้อมแล้ว เตรียมตัว ทรงตัวยืนขึ้น ชักเท้าทั้งสองข้างกลับเข้ามาก่อน  แล้วเอามือทั้ง ๒ ดันพื้น ทรงตัวลุกขึ้น ทำ..ดีมาก (วิทยากรควรสาธิตให้ดูโดยละเอียดชัดเจนเป็นขั้นตอนก่อน)

เมื่อยืนขึ้นแล้ว อธิบายการวางมือ วางนิ้ว ให้เอามือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือซ้าย วางมือไว้ราวเข็มขัดหรือสะเอวของเรา ขาแยกห่างกันประมาณ  ๑  คืบ เพื่อไม่ให้ยืนโยกเยก(กันล้ม)

เมื่อสาธิตท่ายืนเรียบร้อยแล้ว วิทยากร จึงสั่งนั่งลง อย่าลืมนักเรียนหญิงเอามือขวาตบกระโปรงเบาๆ นักเรียนทุกคนนั่งลงครับ ทำ..ดีมาก

 

อีกแบบหนึ่ง

๒.       วิทยากรสังเกตว่าทางโรงเรียนจัดแถวไว้ให้ดีแล้ว แต่ยังไม่พอที่จะเหยียดขาตึงเพื่อบีบนวดขาได้ วิทยากรจึงสั่ง จัดแถวใหม่ในขณะนักเรียนนั่งอยู่  สั่งเหยียดขาตึงทุกคนก่อน  ให้แถวห่างพอเหยียดขาตึงได้ (วิธีการและขั้นตอนการเหยียดขาเหมือนกับข้อ ๑) ดูระยะห่างของแถวให้ตรงกัน นั่งห่างกันพอสมควร หัวเข่าไม่ชนกัน แล้วเอามือบีบนวดขาทั้ง ๒ ข้าง  ตั้งแต่โคนขาไปจนถึงปลายเท้า   แล้วค่อยสาธิตเปลี่ยนอิริยาบถท่ายืน(วิธีการและขั้นตอนการเปลี่ยนอิริยาบถเป็นท่ายืนเหมือนกับ ข้อ ๑)

เมื่อสาธิตท่ายืนเรียบร้อยแล้ววิทยากรจึงสั่ง นั่งลง อย่าลืมนักเรียนหญิงเอามือขวาตบกระโปรงเบาๆ นักเรียนทุกคนนั่งลงครับ ทำ..ดีมาก

ในขั้นตอนการจัดแถว วิทยากรเอกควรให้วิทยากรผู้ช่วยมีส่วนร่วมในการช่วยจัดแถวด้วย จะทำให้การจัดแถวง่ายและรวดเร็วขึ้นนั่นเอง

อนึ่ง การจัดแถวนี้ถ้าจะให้ได้ผลดีและรวดเร็ว วิทยากรควรทำความตกลงกับโรงเรียนไว้ล่วงหน้า ขอให้ทางอาจารย์ช่วยจัดแถวไว้ให้ก่อน ให้ครูอาจารย์ช่วยเราจัดแถว นั่งห่างกัน ๑ ศอก อย่าให้หัวเข่าเกยกัน ลักษณะของแถว จะเป็นแถวเรียง ๘ หรือเรียงเท่าไร? อยู่ในดุลยพินิจของวิทยากรจะสั่ง ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องเรียน โปรดงดเสียงคุยกัน ครูอาจารย์ของเขาสั่งได้ เด็กฟังเขา เด็กจะไม่ฟังเรา เพราะเราไม่ใช่ครูของเขา เขาจะไม่ฟังเรา เรื่องนี้เราต้องขอความร่วมมือจากครูอาจารย์ให้ช่วยเรา ยิ่งในกรณีที่มีวิทยากรไปช่วยน้อยเราต้องขอให้อาจารย์ช่วยจัดแถวให้ การจัดแถวจะเสร็จเร็วไม่ทำให้เสียเวลาในการฝึกปฏิบัตินั่นเอง ส่วนการสาธิตการเหยียดขาบีบนวด และการเปลี่ยนอิริยาบถท่ายืนวิทยากรควรสาธิตตามวิธีการที่เสนอไปแล้ว