การบอกวิธีการวัดผล  และข้อตกลงก่อนปฏิบัติจริง

อธิบายการวัดผล วิทยากรเอก กล่าวกับผู้ฝึกว่า  ในขณะหลับตาฝึกปฏิบัติ ครูจะวัดผลการปฏิบัติเป็นระยะว่า  " ขั้นตอนนี้นักเรียนคนใดทำดวงใสในท้องได้แล้ว  โปรดยกมือขวาขึ้นครับ"  เมื่อคุณหนูทำได้ก็ให้ยกมือบอกครู  ครูก็จะต่อวิชาให้หนูจากดวงใสเป็นพระพุทธรูปขาวใส  เกตุดอกบัวตูม(ชี้ให้ผู้ฝึกดูตัวอย่างพระพุทธรูปที่เตรียมมา) 

ข้อตกลงก่อนการฝึก  เช่น ขณะฝึกเมื่อครูสั่งให้หลับตาลงไปแล้วคุณหนูอย่าลืมตาขึ้นมานะครับ  ถ้าหนูลืมตาขึ้นมาในขณะฝึก  การฝึกไม่ได้ผลต้องฝึกใหม่  ครูก็จะแยกนักเีรียนไปฝึกต่างหาก คุณหนูอาจจะเลิกฝึกช้ากว่าเพื่อนๆ นะครับ เป็นต้น