จัดท่านั่งก่อนเริ่มฝึกภาคปฏิบัติ

เป็นขั้นตอนสั่งจัดท่านั่ง “สมาธิ” ให้นั่งถูกวิธี นั่งพร้อมกัน วิทยากรท่านหนึ่งไปนั่งสาธิตหน้าชั้นให้ดูเป็น “แบบอย่าง” การสั่งจะต้องนึกว่าเราสั่งเป็นจังหวะ ให้เป็นระเบียบ เพราะนักเรียนเขาเป็นระเบียบอยู่แล้ว

     “- นั่งพร้อมกัน ในท่าสมาธิ คือ ทำพร้อมกัน เท้าขวาทับเท้าซ้าย ทำ !

     - มือขวาทับมือซ้าย ทำ !

     - นิ้วชี้มือขวาจรดหัวแม่มือซ้าย ทำ !

     - ยืดกายตรง ทำ !

     - วางแขนเป็นปรกติ อย่าเกร็ง ดูตัวอย่าง”

ขั้นตอนนี้วิทยากรเอก สั่งให้วิทยากรผู้ช่วยตรวจสอบดูว่าผู้ฝึกทำได้ถูกต้องหรือไม่ ถ้ายังไม่ถูกให้วิทยากรผู้ช่วยเข้าไปแนะนำผู้ฝึกได้ แต่ต้องทำอย่างรวดเร็ว เพื่อแข่งกับเวลา เนื่องจากเรามีเวลาจำกัดนั่นเอง