การชูดวงนิมิตใส

วิทยากรสั่งให้วิทยากรผู้ช่วยชูดวงนิมิตใสให้เห็นพร้อมกัน โดยออกคำสั่งว่า "เชิญวิทยากรชูดวงนิมิตใสครับ" “ขอให้นักเรียนดูดวงนิมิตใสนี้พร้อมกัน เห็นแล้ว ขอให้จำได้โดยใจ เมื่อเราหลับตาแล้ว ขอให้เกิดเป็นมโนภาพดวงใสขึ้นให้จงได้”

ควรให้ผู้ฝึกดูดวงนิมิตใสซ้ำสัก ๒ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อผู้ฝึกดูดวงนิมิตใสแล้ววิทยากรสั่งว่า...

   “เมื่อนักเรียนดูดวงนิมิตใสแล้ว จากนี้ไป จงหลับตาพร้อมกัน แล้วนึกถึงดวงนิมิตขาวใสให้ได้”เว้นระยะสัักครู่แล้วจึงกล่าวว่า “บางคนอาจยังจำไม่ค่อยได้ ดังนั้นครูให้ลืมตามาดูดวงนิมิตใสอีกครั้งหนึ่งนะครับ”

วิทยากรออกคำสั่ง "เชิญวิทยากรชูดวงนิมิตใสครับ" จากนั้นวิทยากรสั่ง " หลับตาพร้อมกัน แล้วนึกถึงดวงนิมิตขาวใสให้ได้" เมื่อนึกได้แล้ว วิทยากรสั่งให้ปฏิบัติต่อไป...

หมายเหตเทคนิคการชูดวงนิมิตใสของวิทยากรนั้น คุณลุงสั่งให้ชูแบบหงายมือขึ้นให้อุ้งมือรองรับดวงแก้วใสไว้ เพื่อกันดวงแก้วใสหลุดมือตกหล่นนั่นเอง