วิทยากรตรีเข้าไปต่อวิชาเจาะดวงให้เห็นกายธรรม ๑ กาย

 

-          วิธีการเจาะดวงเห็นกายธรรมองค์แรก  และขั้นตอนการเช็ค ๓  จุด

ขณะนี้วิทยากรเอกวัดผลนักเรียน  โดยสั่งว่า

                “ขั้นตอนนี้ครูขอวัดผล  นักเรียนคนใดทำดวงใสในท้องได้แล้ว  ยกมือขวาขึ้น  แต่อย่าลืมตา ยกค้างไว้ก่อนนะครับ...หนูที่ยกมือเดี๋ยวจะมีวิทยากรเข้าไปต่อวิชชาให้หนูนะครับ  ขอเชิญวิทยากรครับ”

ในกรณีที่วิทยากรเอกยังไม่สั่งให้ผู้ฝึกเอามือลง  วิทยากรผู้ช่วย  เข้าไปต่อวิชชาควรพูด  ดังนี้

                “นักเรียนอย่าลืมตานะ     เอามือลงครับ    ขั้นตอนนี้นักเรียนทำดวงใสในท้องได้แล้ว    พยักหน้าบอกครูครับ(เด็กพยักหน้า)  หมดขั้นตอนของ  สัมมา อะระหัง  แล้ว  หนูท่องใจตามครู  หยุดในหยุด(ใสในใส) ๆ ๆ (สมมติใจของเราเป็นปลายเข็มเย็บผ้า เข็มเย็บผ้าคือใจของเรา ส่งเข็มใจสัมผัสนิ่งกลางดวงใส) นึก...ให้เห็นจุดเล็กใสเท่าปลายเข็มกลางดวงใส  เห็นจุดเล็กใสเท่าปลายเข็มแล้ว  พยักหน้าบอกครูครับ(เด็กพยักหน้า)  ส่งใจ(สัมผัส)นิ่งไปกลางจุดเล็กใสเท่าปลายเข็ม ท่องใจ  หยุดในหยุด(ใสในใส) ๆ ๆ นึก...ให้จุดเล็กใสเท่าปลายเข็มว่างออกไป  เกิดกายธรรม  เป็นพระพุทธรูปขาวใสเกตุดอกบัวตูม  หน้าตักกว้าง ๕ วา  สูง ๕ วา  นั่งขัดสมาธิอยู่ในกลางว่างใสหันหน้าไปทางเดียวกับเรา  หนูเห็นพระพุทธรูปแล้วท่องใจเข้า  หยุดในหยุด(ใสในใส) ๆ ๆ ขั้นตอนนี้  หนูทำพระพุทธรูปขาวใสในท้องได้แล้ว  พยักหน้าบอกครูครับ(เด็กพยักหน้า)  ดีมากครับ หนูท่องใจ  หยุดในหยุด(ใสในใส)ๆ ๆ เรื่อยไปนะครับ  พระพุทธรูปขาวใสนี้จะใสขึ้น  ชัดขึ้น  สว่างขึ้น” 

จากนั้นวิทยากรผู้ช่วยก็ผละออกมา  เป็นอันจบขั้นตอนการต่อวิชชาเจาะดวงเห็นกายธรรมองค์แรก

ข้อความในวงเล็บนั้น อยู่ในดุลพินิจของวิทยากรที่เข้าไปต่อวิชชาจะกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้ ให้เราดูจังหวะและเวลาเป็นสำคัญ ถ้าช่วงนั้นต้องทำงานอย่างรวดเร็ว ก็ให้ต่อวิชชาเจาะดวงเห็นกายธรรม ๑ กาย นี้ให้กระชับรวดเร็ว เพราะเราต้องทำงานแข่งกับเวลานั่นเอง

เพื่อให้เกิดสิทธิเฉียบขาดในการต่อวิชชา ควรบอกวิชชาให้เป็นจังหวะ กระชับ ชัดเจน เป็นการสั่งนำ ไม่ใช่ถามให้ผู้ฝึกเลือกตอบ เช่น "คุณหนูเห็นดวงใสแล้วพยักหน้าบอกครูครับ" นี่คือสั่งนำ เป็นสิทธิเฉียบขาด แต่ถ้าถามว่า "คุณหนูเห็นดวงใสแล้วใช่ไหม" นี่เป็นการถามให้เลือกตอบ ผู้ฝึกจะเกิดอาการลังเล ดังนั้นสิทธิเฉียบขาดต้องมาก่อนอย่าให้การสั่งวิชชาเกิดความกำกวม

สำหรับปัญหาบางประการ เช่น วิทยากรเข้าไปต่อวิชชาแล้ว ทำอย่างไรผู้ฝึกก็ไม่เห็นจุดเล็กใสเท่าปลายเข็มกลางดวงใสเสียทีจะทำอย่างไร หรือ จุดเล็กใสไม่ว่างออก คือไม่เห็นกายธรรมเสียทีจะทำอย่างไร มีวิธีแก้ไขให้ไปศึกษาในหัวข้อ ปัญหาขณะสอนและวิธีแก้ไข สำหรับวิทยากรตรี