วิทยากรเอกต่อรวมเอง

เนื่องจากเมื่อวิทยากรเอกวัดผลการฝึกแล้ว มีผู้เห็นดวงใสในท้องจำนวนมาก ไม่เหมาะที่จะให้วิทยากรผู้ช่วยเข้าไปต่อวิชชา วิทยากรเอกจึงต่อรวมเองทั้งหมด โดยสั่งวิชชา ดังนี้่...

ขั้นตอนนี้นักเรียนที่ทำดวงใสในท้องได้แล้ว    หมดขั้นตอนของ  สัม มา อะ ระ หัง  แล้ว  หนูท่องใจตามครู  หยุดในหยุด(ใสในใส) ๆ ๆ(สมมติใจของเราเป็นปลายเข็มเย็บผ้า เข็มเย็บผ้าคือใจของเรา ส่งเข็มใจสัมผัสนิ่งกลางดวงใส) นึก...ให้เห็นจุดเล็กใสเท่าปลายเข็มกลางดวงใส  เห็นจุดเล็กใสเท่าปลายเข็มแล้ว   ส่งใจ(สัมผัส)นิ่งไปกลางจุดเล็กใสเท่าปลายเข็ม
 ท่องใจตามครู  หยุดในหยุด(ใสในใส) ๆ ๆ นึก...ให้จุดเล็กใสเท่าปลายเข็มว่างออกไป  เกิดกายธรรม  เป็นพระพุทธรูปขาวใสเกตุดอกบัวตูม  หน้าตักกว้าง ๕ วา  สูง ๕ วา  นั่งขัดสมาธิอยู่ในกลางว่างใสหันหน้าไปทางเดียวกับเรา  หนูเห็นพระพุทธรูปแล้วท่องใจเข้า  หยุดในหยุด(ใสในใส) ๆ ๆ ดีมากครับ หนูท่องใจ  หยุดในหยุด(ใสในใส)ๆ ๆ เรื่อยไปนะครับ  พระพุทธรูปนี้จะใสขึ้น  ชัดขึ้น  สว่างขึ้น” 

กรณีวิทยากรเอกต่อวิชชาเจาะดวงเห็นกายธรรมองค์แรกเองนั้น ต้องสั่งวิชชาให้กระชับ ชัดเจน เน้นเสียงตรงจุดสำคัญ การเช็คว่าผู้ฝึกทำได้หรือไม่ อาจไม่ต้องเช็ค ๓ จุดเหมือนวิทยากรผู้ช่วย มาเช็คครั้งสุดท้ายเลย เพื่อจะได้ทราบว่าผู้ฝึกทำได้มากน้อยกี่คน โดยวิทยากรเอกถามผู้ฝึกว่า "ครูขอวัดผล เฉพาะนักเรียนที่ทำพระพุทธรูปขาวใสในท้องได้แล้ว ยกมือขวาขึ้นครับ" เพื่อให้ทราบยอดและจะได้นำผู้ฝึกที่เห็นกายธรรมแล้วย้ายชั้นเรียนไปให้วิทยากรโทต่่อวิชชาอีกต่อไป...