แยกชั้นเพื่อให้วิทยากรโทต่อวิชชา

-           สำหรับผู้ฝึกที่วิทยากรเข้าไปเจาะดวงเห็นกายธรรมองค์แรกได้แล้ว  ควรจัดให้มีการแยกชั้นเรียน  เพื่อต่อวิชชาจนครบ ๔  กายธรรมต่อไป  โดยวิทยากรเอกเป็นผู้ออกคำสั่ง  ดังนี้

ก่อนสั่งให้ผู้ฝึกบำเพ็ญในท่ายืนเพื่อแยกชั้นเรียนไปต่อวิชชา  วิทยากรเอกต้องสั่งให้ผู้ฝึกเหยียดขาออกมาเพื่อทำการบีบนวดขาก่อน(ซึ่งขณะนี้ผู้ฝึกนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิ)  เพื่อคลายความปวดเมื่อย 

เมื่อผู้ฝึกบีบนวดขาได้สักพัก  วิทยากรเอกจึงสั่งให้ผู้ฝึกเปลี่ยนอิริยาบถบำเพ็ญในท่ายืน  โดยออกคำสั่ง  ดังนี้

“นักเรียนต่อไปครูจะส่ั่งให้เปลี่ยนอิริยาบถบำเพ็ญในท่ายืน  นักเรียนคนใดคิดว่าตนเองยืนไม่ไหว  อย่าเพิ่งยืนให้บีบนวดขาไปก่อน  นักเรียนหญิงอย่าลืมเอามือขวาตบกระโปรงเบาๆ ก่อนยืน  นักเรียนเตรียมตัวบำเพ็ญในท่ายืน เอามือทั้ง ๒ ข้างดันพื้น ค่อยๆ ทรงตัวยืนขึ้นครับ..ทำ (เมื่่อยืนขึ้นแล้ว  เอามือขวาทับมือซ้าย  นิ้วชี้ข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือซ้าย  วางมือไว้ระดับเข็มขัด  หรือระดับเอวของเรา  ขาแยกห่างกันประมาณ ๑ คืบ)  ท่องใจ  สัมมา อะระหัง เรื่อยไปนะครับ”

“ครูขอวัดผลอีกครั้งนะครับ(กรณีที่นักเรียนบำเพ็ญในท่ายืนอยู่) ในขั้นตอนนี้นักเรียนคนใดทำพระแก้วขาวใสในท้องได้  ยกมือขวาขึ้นครับ  ดีมากครับ  เฉพาะนักเรียนที่ยกมือ  ลืมตาขึ้นครับ  เอามือลงครับ  แล้วค่อยๆ เดินตามวิทยากร(โท,ตรี)ออกมาครับ  ในขณะเดินให้เราก้มศีรษะเล็กน้อย  สายตามองทอดต่ำ  ค่อยๆ เดินออกมาพร้อมกับท่องใจ  หยุดในหยุด(ใสในใส) ๆ ๆ ไปด้วยนะครับ”

ข้อความในวงเล็บนั้น วิทยากรจะกล่าวหรือไม่ก็ได้ เพราะผู้ฝึกทราบแล้วว่าบำเพ็ญในท่ายืนต้องทำอย่างไร ถือเป็นการสั่งวิชชา คือพูดให้กระชับนั่นเอง