บำเพ็ญในท่ายืน


ก่อนสั่งให้นักเรียนบำเพ็ญในท่ายืน  วิทยากรเอกต้องสั่งให้ผู้ฝึกเหยียดขาออกมาเพื่อทำการบีบนวดขาก่อน(ซึ่งขณะนั้นผู้ฝึกนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิ)  เพื่อคลายความปวดเมื่อย  โดยออกคำสั่ง  ดังนี้

“นักเรียนเตรียมตัวเหยียดขา..ทำ เหยียดขาขวาออกมาก่อน  ตามด้วยขาซ้าย แล้วเอามือบีบนวดตั้งแต่โคนขาถึงปลายเท้า  ทำั..บีบจากปลายเท้าถึงโคนขา..ทำิ”

เมื่อนักเรียนบีบนวดขาได้สักพัก  วิทยากรเอกจึงสั่งให้นักเรียนเปลี่ยนอิริยาบถบำเพ็ญในท่ายืน  โดยออกคำสั่ง  ดังนี้

“นักเรียนต่อไปครูจะสั่งให้เปลี่ยนอิริยาบถบำเพ็ญในท่ายืน  นักเรียนคนใดคิดว่าตนเองยืนไม่ไหว  อย่าเพิ่งยืนให้บีบนวดขาไปก่อน  นักเรียนหญิงอย่าลืมเอามือขวาตบกระโปรงเบาๆ ก่อนยืน  นักเรียนเตรียมตัวบำเพ็ญในท่ายืน เอามือทั้ง ๒ ข้างดันพื้น ค่อยๆ ทรงตัวยืนขึ้นครับ..ทำิ เมื่อยืนขึ้นแล้ว  เอามือขวาทับมือซ้าย  นิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวแม่มือซ้าย  วางมือไว้ระดับเข็มขัด  หรือระดับเอวของเรา  ขาแยกห่างกันประมาณ ๑ คืบ  ท่องใจ  สัมมา อะระหัง เรื่อยไปนะครับ”

-          บำเพ็ญในท่านั่ง 
หลังจากนักเรียนยืนได้สักพักหนึ่ง  ขึ้นอยู่ที่วิทยากรเอกเป็นผู้สั่ง  แต่ไม่ควรให้ยืนนานเกินไป  และไม่ควรวัดผลผู้ฝึกในอิริยาบถยืน  เพราะอิริยาบถยืนไม่เหมาะแก่การต่อวิชชา  หลังจากนั้นวิทยากรเอกจึงสั่งให้ผู้ฝึกบำเพ็ญในท่านั่งดังเดิม  โดยออกคำสั่ง  ดังนี้


“นักเรียนเตรียมตัวบำเพ็ญในท่านั่ง  นักเรียนหญิงก่อนนั่งลงเอามือตบกระโปรงเบาๆ ก่อน  นักเรียนเตรียมตัวนั่งลง..ทำิ”