วิทยากรเอกกับวิทยากรโทนัดหมายกันให้ดี จะต่อ  ๑  กายธรรมซ้ำไปก่อน  หรือ  ๔  กายธรรม

ขั้นตอนนี้วิทยากรเอกต้องประสานงานกับวิทยากรโท วิทยากรโทต้องคอยฟังวิทยากรเอกเป็นผู้สั่งการ ดังนี้

วิทยากรเอกเป็นผู้ให้อาณัติสัญญาณ เช่น ชูนิ้วเดียว แปลว่า ให้วิทยากรโทต่อวิชชา ๑ กายธรรมซ้ำไปก่อน อย่าเพิ่งต่อ ๔ กายธรรม รอผู้ฝึกชุดต่อไปที่จะไปสมทบอีก แต่ถ้าวิทยากรเอก ชู ๔ นิ้ว แปลว่าให้ต่อ ๔ กายธรรมได้เลย เป็นต้น