เพื่อช่วยผู้ฝึกที่เหลืออยู่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหมดเวลา

ในการฝึกเมื่อมาถึงช่วงท้ายเวลาใกล้จะหมดเช่น เหลือเวลาอีกประมาณ ๑๐ นาที วิทยากรเอกเห็นว่าจำนวนผู้ฝึกที่เหลืออยู่ไม่มากนักเพียงพอที่จะให้วิทยากรผู้ช่วยเข้าไปช่วยตรวจสอบ วิทยากรเอกกล่าวกับผู้ฝึกว่า "ในขั้นตอนนี้จะมีวิทยากรเข้าไปบอกวิชชานักเรียนนะครับ นักเรียนอย่าลืมตานะ ขอเชิญวิทนากรครับ"

เมื่อวิทยากรผู้ช่วยเข้าไป ควรกล่าว ดังนี้

"นักเรียนอย่าลืมตานะครับ นึกถึงดวงนิมิตใสขึ้นมาโดยใจแล้วน้อมดวงใสเข้ามาฐานที่ ๑ คือ ปากช่องจมูก หญิงข้างซ้าย ชายข้างขวา เลื่อนดวงนิมิตใสไปฐานที่ ๒ เพลาตา หญิงเพลาตาซ้าย ชายเพลาตาขวา เลื่อนดวงนิมิตใสไปที่จอมประสาท โดยนึกเหลือบตาช้อนดวงใสกลับเข้าไปในกะโหลกศีรษะของเรา เลื่อนดวงใสไปที่ปากช่องลำคอลัดฐานลงไปในท้องของเรา ท่องใจตามครู สัมมา อะระหัง ๆ ๆ ๆ นึกให้ดวงใสสว่างโชติขึ้น  สัมมา อะระหัง ๆ ๆ ๆ  ดวงใสจะใสขึ้น  ชัดขึ้น  สว่างขึ้น...ขั้นตอนนี้นักเรียนทำดวงใสในท้องได้แล้ว พยักหน้าบอกครูครับ"

เมื่อนักเรียนพยักหน้า ให้วิทยากรผู้ช่วยต่อวิชชาเจาะดวงเห็นกายธรรม ๑ กายเท่านั้น เพราะเวลาใกล้จะหมดแล้วนั่ั่นเอง