วิทยากรเอก  นำให้โอวาทหรือนำสวดแผ่เมตตา และบอกวิธีการนำไปปฏิบัติต่อเนื่อง

-          การพูดปิดท้ายก่อนจบ  จะนำสวดแผ่เมตตาก็ได้ โดยให้ผู้ฝึกสวดตามไปในใจ เอาใจนิ่งกลางจุดเล็กใสเท่าปลายเข็มกลางดวงธรรมในท้องของพระพุทรูปขาวใสนั้น แล้วนึกทำใจให้เ็ป็นกุศล แล้วสวดแผ่เมตตาไปในใจ วิทยากรเอกนำสวดแผ่เมตตาตามบทสวดทั่วไป  

หรือกล่าวถึงหน้าที่ ๓  อย่าง  คือ  เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  เป็นศิษย์ที่ดีของคุณครูอาจารย์  และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  เรามาพัฒนาใจแล้วต่อไปสัญญากับตัวเอง(หรือกับครูผู้สอน)ว่า  เราจะไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งปวง  ไม่ซื้อ  ไม่ขาย  ไม่เสพ  ด้วยประการทั้งปวง ใครทำได้ยกมือขวาขึ้น...

สุดท้ายก่อนที่จะสั่งให้ลืมตา วิทยากรเอกบอกวิธีปฏิบัติต่อเนื่อง เช่น "ขอให้นักเรียนนึดถึงดวงใสและพระพุทธรุปขาวใสในท้องให้ได้เนืองๆ เห็นแล้ว ท่องใจ หยุดในหยุด (ใสในใส) ๆ ๆ ก่อนนอนนึกครั้งหนึ่ง ตื่นเช้าอีกครั้งหนึ่ง คุณหนูทำได้อย่างนี้ทุกวัน หนูจะเรียนหนังสือเก่งขึ้น สุขภาพแข็งแรงขึ้น เดินทางไปไหนก็ปลอดภัย หลับเป็นสุื่ขตื่นเป็นสุข ฝันเป็นมงคลไม่ฝันร้าย"

จากนั้นจึงสั่งให้ลืมตาขึ้น กล่าว อนุโมทนา...สาธุ จบการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาใจให้สว่างใส...