วิทยากรเอกพูดคุยกับผู้ฝึก  ซักถามผลการฝึก

ถ้ายังพอมีเวลาเหลือ วิทยากรเอกจะถามผู้ฝึกเร่ื่องผลการฝึกก็ได้ เช่น ดวงนิมิตใสหรือพระพระพุทธรูปขาวใสที่เห็นนั้น ใสเท่าดวงแก้ว(ที่เป็นอุปกรณ์ในการสอน) หรือใสน้อยกว่า พระพุทธรูปมีขนาดใหญ่โตแค่ไหน สภาพจิตใจตอนเห็นพระพุทธรูปขาวใสนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น หรือจะทดลองถามผู้ฝึกบางคนที่เห็นว่าตั้งใจปฏิบัติได้ดีก็ได้ โดยถามให้ผู้ฝึกตอบออกไมค์โครโฟนเพื่อให้คุณครูรับทราบด้วยก็ได้ แล้วแต่ดุลพินิจของวิทยากรเอก