กรณีที่ผู้ฝึกเห็นดวงใสแล้ว  เมื่อวิทยากรผู้ช่วยเข้าไปต่อวิชา นึกให้เห็นจุดเล็กใสเท่าปลายเข็มกลางดวงใส ผู้ฝึกก็ยังไม่เห็นจุดเล็กใสเท่าปลายเข็มเสียที  

วิธีแก้ไข

-          ให้ผู้ฝึกท่อง  หยุดในหยุด(ใสในใส)  ๆ ๆ ไปกลางดวงใสนั้นสักครู่  โดยวิทยากรผู้ช่วย เป็นผู้นำท่องหลายๆ ครั้ง  แล้ววิทยากรสั่งวิชชาว่า " นึก..ให้เห็นจุดเล็กใสเท่าปลายเข็มกลางดวงใส...พอนึกก็เห็น เห็นจุดเล็กใสเท่าปลายเข็ม เห็นแล้วพยักหน้าบอกครูครับ" ผู้ฝึกก็จะทำได้

กรณีที่ผู้ฝึกไม่เห็นจุดเล็กใสเท่าปลายเข็มกลางดวงใสนั้น เพราะความหยุดความนิ่งของใจยังไม่ดีจริง คือ ใจยังหยุด นิ่ง ไม่เพียงพอ วิทยากรจึงต้องนำท่องใจ หยุดในหยุด(ใสในใส) ไปสักครู่นั่นเอง