กรณีที่ผู้ฝึกเห็นดวงใสแล้ว  เมื่อวิทยากรผู้ช่วยเข้าไปต่อวิชาเจาะดวงเห็นกายธรรม  แต่จุดเล็กใสเท่าปลายเข็มไม่ว่างออก

วิธีแก้ไข

-          ให้เด็กท่อง  หยุดในหยุด(ใสในใส)  ๆ ๆ ไปกลางจุดเล็กใสเท่าปลายเข็ม  โดยวิทยากรผู้ช่วย  เป็นผู้นำท่องหลายๆ ครั้ง  แล้ววิทยากรสั่งวิชชาว่า " นึก..ให้จุดเล็กใสเท่าปลายเข็มว่างออกไป  เกิดกายธรรม เป็นพระพุทธรูปขาวใสเกตุดอกบัวตูม หน้าตักกว้าง ๕ วา สูง ๕ วา นั่งขัดสมาธิอยู่ในกลางว่างใส หันหน้าไปทางเดียวกับเรา" ผูู้็ฝึกก็จะทำได้ คือจุดเล็กใสเท่าปลายเข็มว่างออก  เห็นกายธรรมองค์แรกนั่นเอง   

เมื่อผู้ฝึกเห็นกายธรรมองค์แรกแล้ววิทยากรสั่งวิชชา "คุณหนูท่อง หยุดในหยุด (ใสในใส) ๆ ๆ เรื่อยไปนะครับ กายธรรม(พระพุทธรูปขาวใสเกตุดอกบัวตูม) จะใสขึ้น ชัดขึ้น สว่างขึ้น" แล้วจึงผละออกมา