ขณะต่อวิชชา เช็คผู้ฝึกว่าทำตามได้ทันหรือไม่

ให้วิทยากรโท วัดผลผู้ฝึกทุกครั้ง เมื่อต่อวิชชา ๔ กายรรมไปทีละกาย ให้วัดผลทีละกายด้วยโดยกล่าวว่า "ขั้นตอนนี้นักเรียนเห็นกายธรรมพระโสดาอยู่ในท้องของเราแล้ว ยกมือขวาขึ้นครับ" เมื่อวัดผลแล้วผู้ฝึกยกมือขึ้นมาครบทุกคน จึงต่อวิชชาให้เห็นกายธรรมอื่นต่อไป ทำเช่นนี้ทุกครั้งเราก็จะสามารถวัดผลได้ว่าผู้ฝึกเดินวิชชาตามวิทยากรสั่งวิชชาได้หรือไม่