ผู้ฝึกลืมตาขึ้นมาในระหว่างต่อวิชชา

วิทยากรโทต้องเน้นย้ำในช่วงแรกที่จัดแถวผู้ฝึกในชุดนั้นๆ เรียบร้อยแล้วว่า "นักเรียนฟังครู ให้ทุกคนหลับตาลงแล้วอย่าเพิ่งลืมตาขึ้นมาอีกนะครับ จนกว่าครูจะสั่ง ให้นักเรียนทุกคนนึกถึงกายธรรมหรือพระแก้วขาวใสขึ้นมาอีกครั้ง พอนึกก็เห็น เห็นแล้วท่องใจตามครู หยุดในหยุด (ใสในใส) ๆ ๆ เรื่อยไป กายธรรมจะใสขึ้น ชัดขึ้น สว่างขึ้น"

เพียงวิทยากรโทสั่งผู้ฝึกให้หลับตาลงไปให้ชัดเจนในช่วงแรก ผู้ฝึกก็จะทำตามวิทยากรโทได้ผลเป็นอย่างดี ถ้ามีผู้ฝึกท่านใดลืมตาขึ้นมาในระหว่างการฝึกอีก วิทยากรเพียงสั่งให้หลับตาลง โดยกล่าวว่า "นักเรียนหลับตาลงไปอย่าเพ่งลืมตาขึ้นมานะครับ"